Tenis

Pravidla hry

V Tenise se hráč snaží umístit míč přes síť do pole protihráče tak, aby jej soupeř nedokázal vrátit dříve, než míč dvakrát dopadne. Míč hráči odpalují jediným úderem tenisovou raketou. Pokud míč dopadne na čáru, nebo během letu zavadí o síť (neplatí u podání), je stále považován za „dobrý“ a odpalující hráč získává bod.

Dvorec

Dvorec pro dvouhru je 8,23m široký a 27,77m dlouhý. Což je délka celého kurtu a šířka kurtu bez postranních pruhů (Dvouhra tenisu se hraje na celé zelené oblasti obrázku 1). Na obrázku 2 je znázorněna podávací oblast. Tedy oblast na kurtu pro dvouhru, ohraničená středovou vertikální čárou a podávací čárou (horizontální čára na každé straně hřiště přibližně v polovině kurtu).


Tenisové hřiště

Před začátkem utkání

Začátek zápasu začíná losem (hod korunou, kámen-nůžky-papír) Výherce losu určí, zda vybere podávající stranu, nebo zda vybere stranu kurtu, na které začne hrát. Strany kurtu se mění vždy, když součet gemů obou hráčů tvoří liché číslo (po prvním setu, po třetím setu, po pátém setu…).

Podání v tenise

Hráči se střídají v podávání pravidelně vždy po jednom gemu. V prvním gemu je podávající hráč ten, který byl určen losem. Podávající hráč začíná podávat z pravé strany a po každém bodu stranu podání mění. Při podání musí hráč stát za zadní lajnou kurtu, aniž by se jí dotýkal, nebo se dotýkal pomyslné prodloužené vertikální středové čáry. Přijímající hráč může stát kdekoliv na své straně sítě vevnitř i vně kurtu. Podání se provádí výhozem míče rukou do vzduchu a úderem raketou dříve, než dopadne znovu na zem. Podávající hráč musí míč umístit do diagonálně protilehlého podávacího pole soupeře (na obrázku 2 z modrého pole do růžového pole) jinak s jedná o chybu. O chybu se jedná také v případě, že hráč při podání mine raketou míč, nebo míč skončí v síti. V případě, že se míč dotkne sítě, ale skončí ve správném podávacím poli, je podání opakováno a nejedná se o chybu. Pokud podávající hráč udělá ve svém 1. podání chybu, má na podání druhý pokus. Pokud udělá chybu i při druhém pokusu, soupeř získává bod.

Počítání bodů

V tenise se body počítají následovně, s tím, že skóre podávajícího hráče se uvádí jako první:

Bez bodu – „nula“

První bod – „15“

Druhý bod – „30“

Třetí bod – „40“

Čtvrtý bod – „gem“

 

Pokud oba hráči získají 3 body je stav označován jako „shoda“. Hráč, který získá další bod má „výhodu“ a pokud získá stejný hráč i další bod, získá gem. Pokud však při výhodě bod ztratí, následuje opět „shoda“. Pro gem je tedy potřeba získat po shodě dva míče za sebou.

Hra končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů získá 2 sety.

Set získá hráč, pokud dosáhne 6 gemů a současně vede alespoň o 2 gemy.

Gem získá hráč, pokud vyhraje 4 body a současně vede alespoň o 2 míče nad soupeřem.

Bod získá hráč, pokud soupeř udělá chybu. Chybou se rozumí:

 

Opakování výměny

Pokud se hráči nemohou shodnout na dopadu míčku, nebo do hry zasáhla nepředvídatelná událost (během výměny se rozpadl míček, do kurtu spadl cizí míček) nezískává bod nikdo a výměna se opakuje.