Badminton

Pravidla hry

V badmintonu se hráč snaží umístit míček přes síť do pole protihráče tak, aby jej soupeř nedokázal vrátit. Míček hráči odpalují jediným úderem badmintonovou raketou. Pokud míček dopadne na čáru, nebo během letu zavadí o síť, je stále považován za „dobrý“ a odpalující hráč získává bod (Toto platí i při podání).

Kurt

Kurt pro dvouhru je 5,18m široký a 13,40m dlouhý. Což je délka celého kurtu a šířka kurtu bez postranních pruhů (Dvouhra badmintonu se hraje na celé zelené oblasti obrázku 1). Na obrázku 2 je znázorněna podávací oblast. Tedy oblast na kurtu pro dvouhru, ohraničená středovou čárou a podávací čárou (horizontální čára na každé straně hřiště nejblíže sítě). Druhá horizontální čára nacházející se 80cm před koncem kurtu nehraje při dvouhře žádnou roli.

Hrací plocha

Obrázek 1

Oblast pro podání

Obrázek 2

Před začátkem utkání

Začátek zápasu začíná losem (hození míčku o síť, hod korunou, kámen-nůžky-papír) Výherce losu určí, zda vybere podávající stranu, nebo zda vybere stranu kurtu, na které začne hrát. Strany kurtu se mění po každém setu a při stavu 2:2 na sety po dosažení 11 bodů jedním z hráčů.

Podání v badmintonu

Podání prování hráč, který získal poslední bod, případně který byl určen po losování (pouze na začátku utkání). Hráči se postaví do svých podávacích polí, aniž by se dotýkali čar a podávající hráč odpálí míček do diagonálně protilehlého podávacího pole soupeře. (na obrázku 2 z modrého pole do růžového). V okamžiku odpalu musí být míček pod úrovní pasu podávajícího a raketa musí směřovat dolů.

 

Hráč musí pravidelně střídat strany, ze kterých podává. Při sudém počtu bodů podávajícího hráče podává z pravé strany. Při lichém počtu bodů podává z levé strany. (Pro určení strany podání hrají roli pouze body podávajícího hráče nikoliv součet bodů obou soupeřů).

Dle oficiálních pravidel badmintonu zápas končí v okamžiku, kdy jeden ze soupeřů získá 2 sety. Dle pravidel sKým.cz se však hraje na 3 vítězné sety.

Set získá hráč, pokud dosáhne 21 bodů a současně vede alespoň o 2 body, případně pokud dosáhne 30 bodů.

Bod získá hráč, pokud soupeř udělá chybu. Chybou se rozumí:

 

Opakování výměny

Pokud se hráči nemohou shodnout na dopadu míčku, nebo do hry zasáhla nepředvídatelná událost (během výměny se rozpadl míček, do kuru spadl cizí míček) nezískává bod nikdo a výměna se opakuje.